Aktiviteter for ældre

I aktivitetskataloget er der mange tilbud for Helsingør Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere.