Hygiejne og regler der giver rent badevand

Vi beder dig, om at hjælpe til med at overholde miljøstyrelsens regler om hygiejne.

På den måde kan forbruget af klor begrænses til et minimum, til gavn for både svømmehallen, naturen og ikke mindst dig som svømmer.

Gå til "Regler der giver rent badevand"

I svømmehallens teknikrum kan personalet konstant følge klorindholdet på de elektroniske måleapparater. Derudover tages der manuelle klorprøver flere gange dagligt, så vi kan følge det hygiejniske niveau i bassinerne.  

Brug af klor i bassiner